Verzorging en verpleging thuis, in Soest

  • Hoe red je je thuis na een ziekenhuisopname?
  • Hoe kom je zo snel mogelijk weer thuis na ziekenhuisopname?
  • Mijn huisarts vindt dat ik tijdelijk thuis ondersteuning nodig heb, omdat ik mezelf (tijdelijk) niet kan redden. Wie moet ik daarvoor bellen?
  • Wat te doen als je te horen krijgt dat genezing niet meer mogelijk is?
  • Ik wil graag thuis sterven, kan dat?


Dit zijn vragen waar je mee te maken krijgt wanneer je lichaam je tijdelijk of blijvend in de steek laat.

ZMS kan informatie geven, de zorgvraag inzichtelijk maken en onze wijkverpleegkundige kan de indicatie opstellen.

Samen met mantelzorgers, familie, huisarts, specialisten, fysio- of ergotherapeuten en andere disciplines wordt er een zorgnetwerk en zorgplan opgesteld, waarin je zelf de regie voert.

De kosten voor thuiszorg vallen onder de ziektekostenverzekering in het basispakket.

Je kunt altijd (24/7) contact opnemen met ZMS voor vrijblijvende informatie.